Lotosový květ pro vnitřní harmonii

Historie meditace lotosového květu

Meditace lotosového květu je jednou z nejznámějších meditačních technik východního světa. Pochází z buddhismu, kde byla vyvinuta jako prostředek k dosažení osvícení. V buddhismu se lotosový květ považuje za symbol čistoty a osvícení, a tak meditace s tímto symbolem má pomoci meditujícímu vyčistit mysl a dosáhnout vyššího stupně vědomí.

Meditace lotosového květu se nejčastěji provádí tak, že se meditující usadí do pohodlné polohy, zavře oči a soustředí se na své dýchání. Poté si představuje, že se v jeho mysli objevuje lotosový květ, který se postupně otevírá. S postupem meditace se květ otevírá stále více a meditující se snaží zůstat v klidu a soustředěný na tento proces.

Lotosový květ je v buddhismu také symbolem vzkříšení a přerodu. V meditaci lotosového květu se tedy můžete snažit o to, abyste se vymanili ze svých starých návyků a vzorců chování a dosáhli čistšího pohledu an sebe i svět, který vás obklopuje.

Meditace lotosového květu se dnes praktikuje nejen v buddhismu, ale také v jiných náboženstvích a kulturách. Je považována za účinnou techniku pro zklidnění mysli a zlepšení koncentrace, a tak se často používá i v moderním západním světě jako prostředek k dosažení duševní pohody a vyrovnanosti.

Lotosový květ v praxi. Jak zasadit semínko?

Jak už jsme si řekli, meditace lotosového květu je jednou z nejznámějších meditačních technik východního světa. Jejím cílem je uklidnit mysl a dosáhnout vyššího stupně vědomí. Pokud chcete začít s touto meditací, postupujte následovně.

  1. Najděte si pohodlné místo, kde budete moci meditovat bez rušení. Může to být například samostatná místnost nebo klidné místo venku.
  2. Usaďte se do pohodlné polohy, například v klidném sedu nebo lehu. Můžete si také pomoct polštářem nebo podložkou, abyste měli pohodlí.
  3. Zavřete oči a soustřeďte se na své dýchání. Dejte pozor na to, jak vám vzduch vchází a vychází z nosu. Snažte se zklidnit mysl a nechat všechny myšlenky odejít.
  4. Představte si, že se v mysli objevuje lotosový květ. Může to být květ v reálné podobě nebo symbolický obraz. Druhou variantou je zasadit pomyslné semínko a počkat, až vyroste a vykvete.
  5. Sledujte, jak se květ postupně otevírá. Může se to dít pomalu nebo rychle, záleží na vás. Snažte se zůstat v klidu a soustředěni na tento proces.
  6. Pokud se vám do mysli vkrádají myšlenky nebo pocity, snažte se je nechat odejít a opět se soustředit na lotosový květ.
  7. Meditaci můžete ukončit, kdykoliv se vám zachce. Otevřete oči a chvíli počkejte, než se rozkoukáte kolem sebe.

Zasazením semínka a rozvitým květem to nekončí. Ponechte si obraz květu v mysli a kdykoli budete cítit vnitřní nepohodlí, vzpomeňte si na svůj lotos a příjemné pocity, které jste prožívali, když květ vykvetl.

Přečtěte si také, jak na spokojený domov podle jin a jang nebo jak vybrat cibule narcisů a správně o ně pečovat.

Fotografie